16 52.23508252128406 19.623339762401088 1 1 3000 1 https://zszychlin.eu 70 1
theme-sticky-logo-alt

Zakończenie realizacji zadania: „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Żychlinie”

W Zespole Szkół w Żychlinie zakończono realizację zadania: „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Żychlinie”. Projekt został zrealizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Całkowita wartość projektu:  60000,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 56 900zł

Zasadniczym celem zmodernizowania dotychczasowej pracowni chemicznej było wsparcie procesu kształcenia w zakresie poznawczo – doświadczalnym. W pracowni została wydzielona część badawcza („ekolab”). Będzie to miejsce samodzielnego wykonywania badań laboratoryjnych. Zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne umożliwią uczniom praktyczne działanie podczas zajęć lekcyjnych, co pozwoli rozwinąć dociekliwość poznawczą, pracę zespołową, komunikację oraz wzmocnić kształcenie kreatywności i przedsiębiorczości. Nowoczesna ekopracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej, postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne oraz uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych. Będzie to miejsce gdzie pasjonaci nauk przyrodniczych będą mogli pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

www.wfosigw.lodz.pl

Współdziel:
Poprzedni post
EKOMOBILNI!
Następny post
Zakończenie roku szkolnego
Skip to content