16 52.23508252128406 19.623339762401088 1 1 3000 1 https://zszychlin.eu 70 1
theme-sticky-logo-alt

Historia Szkoły

Początek szkolnictwa zawodowego w Żychlinie sięga 1945 roku, kiedy to 1 września b.r. powstaje „Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa”, która realizowała trzy wydziały: mechaniczny, elektryczny dla młodzieży zatrudnionej w zakładach M-1 oraz wydział ogólny dla młodzieży zatrudnionej w rzemiośle prywatnym. 1 września 1947 roku, szkołę tę przejmuje ówczesne Ministerstwo Przemysłu i Handlu, nad którą opiekę miały sprawować zakłady M-1 w Żychlinie.
W związku z przejęciem szkoły otrzymuje ona nową nazwę „Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie”, do której uczęszczało 210 uczniów w ośmiu klasach o kierunku elektrycznym
i mechanicznym. Pierwszych dwudziestu absolwentów ukończyło szkołę w czerwcu 1948 r. Szkoła została zatwierdzona jako szkoła typu licealnego i otrzymała nazwę „Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego w Żychlinie”. Dążyła ona do przygotowania odpowiedniej kadry techników konstruktorów maszyn elektrycznych, których brakowało w przemyśle elektrotechnicznym.
20 lutego 1949 r. szkoły podlegające Centralnemu Zarządowi Przemysłu Elektrotechnicznego przy M.P.C. zostają połączone ze względów adminisracyjno-pedagogicznych w jedną całość p.n. „Zespół Szkół”. Warunki pracy, w tej szkole były bardzo ciężkie, gdyż szkoła nie posiadała jeszcze własnego budynku. Dopiero 22 grudnia 1949 r. otrzymuje wspaniały budynek szkolny, odpowiednio wyposażony
i przygotowany do zajęć. Budynki pod warsztaty szkolne i sale gimnastyczną zostały oddane do użytku dopiero w lutym 1951 r. Pierwszy egzamin dojrzałości rozpoczął się 1 czerwca 1950 r. – dwudziestu uczniów otrzymało tytuł technika-elektryka.
Dziesiątego września 1956 r. szkolnictwo zawodowe zostaje przejęte przez Ministerstwo Oświaty. Ministerstwo Oświaty w dniu 20 sierpnia 1959 r. wydało rozporządzenie dotyczące nazwy szkoły. W myśl tego zarządzenia nasze szkoły otrzymały następujące nazwy: ” Zasadnicza Szkoła Zawodowa” i „Technikum Elektrotechniczne”. W dniu 8 czerwca Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie nadania imienia ZSZ
w Żychlinie. ZSZ w Żychlinie otrzymuje imię Ludwika Waryńskiego. Technikum Elektrotechniczne otrzymało imię Mieczysława Pożaryskiego. W 1961 r. w technikum został wprowadzony ciąg mechaniczny
i zorganizowano pierwszą klasę o specjalności uzwajak-nawijak silników elektrycznych. Obecna nazwa czyli „Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Żychlinie” , obejmuje Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową
i obowiązuje od dnia 1 września 1973 r.
Od dnia 1 września 1973 r. „Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie” , obejmował: Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową. Obecna nazwa czyli Zespół Szkół w Żychlinie obowiązuje od 1 września 2002 roku
i w jego skład wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektroniczne, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Od czerwca 2009 roku z okazji 60 – lecia powstania Szkoły, Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nadano imię „Bohaterów Września 1939 roku”.

Kalendarium:
01.09.1945 r. – powstanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej, która zostaje przejęta przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu i otrzymuje nazwę Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych
w Żychlinie.
06.09.1948 r.- uruchomienie Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego. Obie szkoły podlegają Centralnemu Zarządowi Przemysłu Elektrotechnicznego przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego.
01.09.1949 r. – utworzenie Zespołu Szkół w Żychlinie, w skład którego wchodzi Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego i Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych.
22.12.1949 r. – oddanie do użytku budynku szkolnego.
01.06.1950 r. – pierwszy egzamin dojrzałości; 28 uczniów otrzymuje tytuł technika elektryka.
Rok szkolny 1950/51 r. – utworzenie 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 4-letniego Technikum Budowy Maszyn Elektrycznych. Uruchomienie Wydziału dla pracujących.
1951 r. – oddanie do użytku budynku warsztatów szkolnych
i sali gimnastycznej. Aptacja dwóch poniemieckich baraków
na internat. Zasadnicza Szkoła Zawodowa zmienia nazwę na Zasadnicza Szkoła Elektryczna.
01.01.1952 r. – przejęcie Zasadniczej Szkoły Elektrycznej i wygasającej Szkoły Przemysłowej Fabryki Maszyn Elektrycznych przez Okręgową Dyrekcję Szkolenia Zawodowego w Łodzi; Technikum Budowy Maszyn Elektrycznych podlega pod Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn Elektr. przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego a od kwietnia 1952r. pod Centralny Zarząd Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego,
Lipiec 1955 r. – pierwszy Zjazd Absolwentów.
Grudzień 1956 r. – przekazanie Technikum Budowy Maszyn i Zasadniczej Szkoły Elektrycznej Ministrowi Oświaty, r.szk. 1957/58- dalsze zmiany w szkolnictwie zawodowym: pierwszy nabór do 5-letnich techników i 3-letnich szkół zasadniczych.
Wrzesień 1959 r. – kolejna zmiana nazw szkół zawodowych- szkoły otrzymują nazwy: Technikum Elektrotechniczne w Żychlinie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żychlinie.
Czerwiec 1961 r. – nadanie imion szkołom: Technikum Elektrotechniczne otrzymuje imię Mieczysława Pożaryskiego
a Zasadnicza Szkoła Zawodowa imię Ludwika Waryńskiego.
II Zjazd Absolwentów.
1965-1967 r. – budowa Domu Nauczyciela.
01.09.1971 r. – utworzenie Liceum Zawodowego w Żychlinie.
01.09.1973 r. – zmiana nazwy zespołu na: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Żychlinie.
01.09.1992 r. – utworzenie Policealnego Studium Zawodowego.
01.09.1995 r. – założenie Technikum Elektronicznego. Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku internatu.
01.01.1999 r. – organem prowadzącym szkołę staje się Powiat Kutnowski; nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
01.09.2002 r. – działalność rozpoczynają szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum Elektroniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół wraca do swej początkowej nazwy: Zespół Szkół w Żychlinie.
01.09.2004 r. – utworzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Uruchomienie Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kutnie.
01.09.2005 r. – założenie Szkoły Policealnej nr 1 w Żychlinie.
Dyrektorzy:
1947-1949 r. – inż. Andrzej Kaczyński: dyrektor Szkoły Przemysłowej Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie.
09.1949-31.12.1950 – mgr Mieczysław Lipnicki (od 01.08.1948 r.) dyrektor Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego).
01.01.1951- 31.08.1970 – Stanisław Stachura.
01.09.1970- 31.08.1974 – mgr inż. Jerzy Szczęsny.
01.09.1974- 30.11.1977 – mgr inż. Ryszard Płochocki.
01.12.1977- 23.12.1981 – mgr inż. Franciszek Głogowski.
02.01.1982- 31.08.1992 – mgr inż. Ryszard Płochocki.
01.09.1992 -17.09.2000 – mgr inż. Wanda Modrak.
01.11.2000 – 30.04.2007 – mgr inż. Robert Stasiak.
01.09.2007 – 31.12.2010 – mgr Mariusz Radzimierski.
01.01.2011 – 31.08.2016 – mgr Zbigniew Chrulski.
01.09.2016 – nadal mgr inż. Tomasz Rapsiewicz

Skip to content