16 52.23508252128406 19.623339762401088 1 1 3000 1 http://zszychlin.eu 70 1
theme-sticky-logo-alt

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88, 99-320 Żychlin, reprezentowany przez Dyrektora;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Tomasza Barańskiego, z którym można kontaktować się korespondencyjnie pisząc na adres podany w punkcie 1) lub e-mail:iod4@synergiaconsulting.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą elektroniczną na podstawie Art. 6 ust 1 lit. a) ww. rozporządzenia;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż stanowią przepisy prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Skip to content