Witamy serdecznie w Zespole Szkół w Żychlinie

szkola minPoczątek szkolnictwa zawodowego w Żychlinie sięga 1945 roku, kiedy to 1 września b.r. powstaje "Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa", która realizowała trzy wydziały: mechaniczny, elektryczny dla młodzieży zatrudnionej w zakładach M-1 oraz wydział ogólny dla młodzieży zatrudnionej w rzemiośle prywatnym. 1 września 1947 roku, szkołę tę przejmuje ówczesne Ministerstwo Przemysłu i Handlu, nad którą opiekę miały sprawować zakłady M-1 w Żychlinie.

W związku z przejęciem szkoły otrzymuje ona nową nazwę "Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie", do której uczęszczało 210 uczniów w ośmiu klasach o kierunku elektrycznym i mechanicznym. Pierwszych dwudziestu absolwentów ukończyło szkołę w czerwcu 1948 r. Szkoła została zatwierdzona jako szkoła typu licealnego i otrzymała nazwę "Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego w Żychlinie". Dążyła ona do przygotowania odpowiedniej kadry techników konstruktorów maszyn elektrycznych, których brakowało w przemyśle elektrotechnicznym.

20 lutego 1949 r. szkoły podlegające Centralnemu Zarządowi Przemysłu Elektrotechnicznego przy M.P.C. zostają połączone ze względów adminisracyjno-pedagogicznych w jedną całość p.n. "Zespół Szkół". Warunki pracy, w tej szkole były bardzo ciężkie, gdyż szkoła nie posiadała jeszcze własnego budynku. Dopiero 22 grudnia 1949 r. otrzymuje wspaniały budynek szkolny, odpowiednio wyposażony i przygotowany do zajęć. Budynki pod warsztaty szkolne i sale gimnastyczną zostały oddane do użytku dopiero w lutym 1951 r. Pierwszy egzamin dojrzałości rozpoczął się 1 czerwca 1950 r. - dwudziestu uczniów otrzymało tytuł technika-elektryka.

Dziesiątego września 1956 r. szkolnictwo zawodowe zostaje przejęte przez Ministerstwo Oświaty. Ministerstwo Oświaty w dniu 20 sierpnia 1959 r. wydało rozporządzenie dotyczące nazwy szkoły. W myśl tego zarządzenia nasze szkoły otrzymały następujące nazwy: " Zasadnicza Szkoła Zawodowa" i "Technikum Elektrotechniczne". W dniu 8 czerwca Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie nadania imienia ZSZ w Żychlinie. ZSZ w Żychlinie otrzymuje imię Ludwika Waryńskiego. Technikum Elektrotechniczne otrzymało imię Mieczysława Pożaryskiego. W 1961 r. w technikum został wprowadzony ciąg mechaniczny i zorganizowano pierwszą klasę o specjalności uzwajak-nawijak silników elektrycznych. Obecna nazwa czyli "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmuje Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową i obowiązuje od dnia 1 września 1973 r.

Od dnia 1 września 1973 r. "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmował: Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową. Obecna nazwa czyli Zespół Szkół w Żychlinie obowiązuje od 1 września 2002 roku i w jego skład wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektroniczne, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od czerwca 2009 roku z okazji 60 – lecia powstania Szkoły, Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nadano imię „Bohaterów Września 1939 roku”.                                                                                                              

Losowa galeria

X Jubileuszowa Ścieżka Edukacyjna Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Więcej…

Kontakt

Adres: ul. Narutowicza 88,

           99-320 Żychlin.

Telefon: (24) 285 10 60.

Faks: (24) 285 10 60.

E-mail: zszychlin@op.pl

 

Nauczyciele z Zespołu Szkoł w Żychlinie

na kursach ITC w Hiszpanii finansowanych

z programu Erasmus + KA 101 mobilność kadry edukacji szkolnej.

"Zespoł Szkoł w Żychlinie i jego przyszły rozwój w zakresie umiejętności ITC " to projekt mobilności dla pracowników oświaty, którego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych w celu poprawy jakości nauczania poprzez integrację ICT w proces edukacji.


Szkoła otrzymała grant w wysokości 29,904 euro .

W ramach powyższego projektu 14 nauczycieli wyjechało w lipcu 2019r. do Hiszpanii na dwa kursy w zakresie umiejętności ITC.

1) COLLABORATIVE TOOLS FOR TEAMWORK  07/07/19 - 13/07/19

2) VIRTUAL CAMPUS - THE E-LEARNING SYSTEM   16/07/19 - 22/07/19  


Nasza szkoła wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne jako niezbędne narzędzia, aby efektywnie korzystać z metod nauczania a jednocześnie ułatwić pracę nauczycielom, kadrze kierowniczej wyższego szczebla i administracji.
Zdecydowaliśmy się na uczestnictwo w kursie informatycznym aby doskonalić umiejętności   nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie technologii ITC.
Wykorzystanie ICT w klasie może mieć bardzo pozytywny wpływ na sposób, w jaki uczniowie się uczą. Coraz więcej typów interakcji społecznych zostaje zdigitalizowanych. Oznacza to, że aby w pełni skorzystać z możliwości, które są określone dla każdej osoby, na każdym etapie jej rozwoju, niezbędna jest potrzeba zrozumienia i umiejętności korzystania z ITC.

Celem pierwszego kursu było przeszkolenie nauczycieli w zakresie skutecznego zarządzania istniejącymi narzędziami do współpracy w chmurze stosowanymi do nauki i  pracy. Kurs dał uczestnikom narzędzia cyfrowe, które pomogą im zintegrować technologie informacyjne                    i komunikacyjne w swoich dziedzinach i poprawią ogólną pracę zespołową.
Szczegółowe cele Kursu:
• zrozumienie koncepcji przetwarzania w chmurze i współpracy online,
• korzystanie z narzędzi komunikacyjnych do organizowania pracy we współpracy,
• organizowanie i zarządzanie projektami i listą zadań w zespole,
• udostępnianie i edytowanie dokumentów w chmurze,
• praca w czasie rzeczywistym z dokumentacją z resztą zespołu,

Uczestnicy pracowali na platformie moodle, dowiedzieli się jak obsługiwać i wykorzystać do zajęć lekcyjnych platformę Trello, jak wykorzystać w pracy Google drive oraz jak wykorzystać program Slack do komunikacji z uczniami.

Celem drugiego kursu było zapoznanie nauczycieli z internetowymi platformami edukacyjnymi, które są komplementarne do standardowych metod nauczania. Podczas kursu uczestnicy nauczyli  się konstruować plan nauki na platformie szkoleniowej, organizując jego format, dystrybuując działania, projektując zadania które  pomogą nauczycielom w zarządzaniu dokumentacją uczniów w łatwy i przejrzysty sposób z korzyścią zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.
Szczegółowe cele kursu:
• zrozumienie  wartości i użyteczność wirtualnego kampusu,
• uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania o zalety platform e-learningowych,
• wzmocnienie więzi z uczniami za pomocą narzędzi komunikacji online,
• wiedza, jak zoptymalizować dostarczanie treści, zasobów i informacji związanych z tematem,
Uczestnicy wykonywali zadania na Moodle Platform, pracowali w programie UDUTU. Stworzyli konta, stworzyli osobistą tablicę, ćwiczyli tworzenia różnych rodzajów testów. 

Jakość szkoleń została zapewniona dzięki dużemu doświadczeniu, wiedzy, które Inercia Digital zdobyła przez lata w zakresie e-learningu, ale także projektów europejskich. Dzięki tym działaniom nasi pracownicy mogli zdobyć niezbędne kompetencje cyfrowe.

Nasza szkoła zastosuje dorobek intelektualny kursu, aby opracować długoterminowy plan polityki szkolnej w zakresie ITC w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu kursu.


Zespół Szkół chce wykorzystać narzędzia i metody opanowane na kursie do szkolenia pracowników i uczniów zaangażowanych w działania ICT i utworzy zespół wykwalifikowanych koordynatorów ICT.

                                                                                         Koordynator projektu: Iwona Kciuk

Facebook


BIP    deklaracja dostepnosci wcm
 
 it-szkola-nask-logo
thumb powered-by-joomla    progeCad   mysql    Powered By PHP 19 x 28mm 410 WEBerasmus