70

Link do ankiety i harmonogramu uroczystości 70-lecia Zespołu Szkół w Żychlinie


Screenshot 1

Link do ankiet dla kandydatów i aktualnych informacji dotyczących rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020


Witamy serdecznie w Zespole Szkół w Żychlinie

portPoczątek szkolnictwa zawodowego w Żychlinie sięga 1945 roku, kiedy to 1 września b.r. powstaje "Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa", która realizowała trzy wydziały: mechaniczny, elektryczny dla młodzieży zatrudnionej w zakładach M-1 oraz wydział ogólny dla młodzieży zatrudnionej w rzemiośle prywatnym. 1 września 1947 roku, szkołę tę przejmuje ówczesne Ministerstwo Przemysłu i Handlu, nad którą opiekę miały sprawować zakłady M-1 w Żychlinie.

W związku z przejęciem szkoły otrzymuje ona nową nazwę "Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie", do której uczęszczało 210 uczniów w ośmiu klasach o kierunku elektrycznym i mechanicznym. Pierwszych dwudziestu absolwentów ukończyło szkołę w czerwcu 1948 r. Szkoła została zatwierdzona jako szkoła typu licealnego i otrzymała nazwę "Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego w Żychlinie". Dążyła ona do przygotowania odpowiedniej kadry techników konstruktorów maszyn elektrycznych, których brakowało w przemyśle elektrotechnicznym.

20 lutego 1949 r. szkoły podlegające Centralnemu Zarządowi Przemysłu Elektrotechnicznego przy M.P.C. zostają połączone ze względów adminisracyjno-pedagogicznych w jedną całość p.n. "Zespół Szkół". Warunki pracy, w tej szkole były bardzo ciężkie, gdyż szkoła nie posiadała jeszcze własnego budynku. Dopiero 22 grudnia 1949 r. otrzymuje wspaniały budynek szkolny, odpowiednio wyposażony i przygotowany do zajęć. Budynki pod warsztaty szkolne i sale gimnastyczną zostały oddane do użytku dopiero w lutym 1951 r. Pierwszy egzamin dojrzałości rozpoczął się 1 czerwca 1950 r. - dwudziestu uczniów otrzymało tytuł technika-elektryka.

Dziesiątego września 1956 r. szkolnictwo zawodowe zostaje przejęte przez Ministerstwo Oświaty. Ministerstwo Oświaty w dniu 20 sierpnia 1959 r. wydało rozporządzenie dotyczące nazwy szkoły. W myśl tego zarządzenia nasze szkoły otrzymały następujące nazwy: " Zasadnicza Szkoła Zawodowa" i "Technikum Elektrotechniczne". W dniu 8 czerwca Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie nadania imienia ZSZ w Żychlinie. ZSZ w Żychlinie otrzymuje imię Ludwika Waryńskiego. Technikum Elektrotechniczne otrzymało imię Mieczysława Pożaryskiego. W 1961 r. w technikum został wprowadzony ciąg mechaniczny i zorganizowano pierwszą klasę o specjalności uzwajak-nawijak silników elektrycznych. Obecna nazwa czyli "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmuje Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową i obowiązuje od dnia 1 września 1973 r.

Od dnia 1 września 1973 r. "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmował: Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową. Obecna nazwa czyli Zespół Szkół w Żychlinie obowiązuje od 1 września 2002 roku i w jego skład wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektroniczne, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od czerwca 2009 roku z okazji 60 – lecia powstania Szkoły, Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nadano imię „Bohaterów Września 1939 roku”.                                                                                                              

Losowa galeria

X Jubileuszowa Ścieżka Edukacyjna Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Więcej…

Kontakt

Adres: ul. Narutowicza 88,

           99-320 Żychlin.

Telefon: (24) 285 10 60.

Faks: (24) 285 10 60.

E-mail: zszychlin@op.pl

 

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Żychlinie jest pomoc uczniom w rozwiązywaniu sporów w ramach zmieniających się wartości, ich przywracaniu i przekształcaniu do pokojowych praktyk. Zamiast koncentrować się na przemocy rówieśniczej, zastosowana zostanie inna ścieżka – MEDIACJA.W ramach projektu odbędzie się długotrwała debata pomiędzy partnerami na temat mediacyjnych rozwiązań i pojednania społecznego. Wierzymy, że przyczynimy się do tego rodzaju inicjatyw, do rozwiązywania osobistych konfliktów z młodymi ludźmi i do zdobycia umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów. Nasi uczniowie będą bardziej odpowiedzialni i chętnie pójdą na kompromis, dlatego też należy przyjąć konkretne podejście do „pokojowej edukacji”. Uczniowie powinni być przedstawiani w środowiskach edukacyjnych jako Ci, posiadający umiejętności rozwiązywania problemów. W bezpiecznym środowisku, takim jak szkoła, będziemy umieli rozwiązywać konflikty oraz wspierać mediatorów wierzymy, że nawet dorośli wykorzystają te umiejętności w swoim życiu społecznym. Projekt Mediator – Lider - Uczniowie, który zostanie wdrożony przez nauczycieli będzie działaniem zintegrowanym.

Efekty: podręcznik szkoleniowy nauczyciela, mediacja uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji i uczniów-imigrantów, podręczniki umiejętności społecznych, w celu poprawy ich umiejętności i problemów w mediacji oraz podręcznik rekomendacji rozwiązania. Planowana jest aktywność projektu w ramach 6 LTT. Po zakończeniu projektu zbadany zostanie wpływ na uczestniczące szkoły: wkład w internacjonalizację szkół partnerskich, wzrost świadomości instytucji, rozwój i ewaluacja badań i rozwoju oraz strategiczne planowanie i strategie tworzenia wizji mediatora Uczniowie w ramach projektu nabędą umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów, będą mieli zdolność uchwycenia natury nieporozumień, myślenia zorientowanego na ich rozwiązanie, rozwijania zdolności przywódczych, mówienie i rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia. Zakres wiekowy uczestniczących uczniów będzie wynosił 14-16 lat. We wszystkich lokalnych zajęciach dla nauczycieli i rodziców będą uczestniczyć wszyscy nauczyciele i rodzice. W szkoleniu uczestniczyć będzie 200 nauczycieli

i administratorów, 2692 uczniów i około 3000 rodziców.

W projekcie bierze udział 6 Państw: Turcja, Rumunia, Polska, Hiszpania, Włochy oraz Grecja. Czas trwania: 01.09.2018r. do 31.08.2020r.

Koordynator projektu: Zbigniew Chrulski

logo 1

logo 2

 

 

 

 


BIP wcm   erasmus   
thumb powered-by-joomla    progeCad   mysql    Powered By PHP 19 x 28mm 410 WEB