Witamy serdecznie w Zespole Szkół w Żychlinie

szkola minPoczątek szkolnictwa zawodowego w Żychlinie sięga 1945 roku, kiedy to 1 września b.r. powstaje "Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa", która realizowała trzy wydziały: mechaniczny, elektryczny dla młodzieży zatrudnionej w zakładach M-1 oraz wydział ogólny dla młodzieży zatrudnionej w rzemiośle prywatnym. 1 września 1947 roku, szkołę tę przejmuje ówczesne Ministerstwo Przemysłu i Handlu, nad którą opiekę miały sprawować zakłady M-1 w Żychlinie.

W związku z przejęciem szkoły otrzymuje ona nową nazwę "Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie", do której uczęszczało 210 uczniów w ośmiu klasach o kierunku elektrycznym i mechanicznym. Pierwszych dwudziestu absolwentów ukończyło szkołę w czerwcu 1948 r. Szkoła została zatwierdzona jako szkoła typu licealnego i otrzymała nazwę "Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego w Żychlinie". Dążyła ona do przygotowania odpowiedniej kadry techników konstruktorów maszyn elektrycznych, których brakowało w przemyśle elektrotechnicznym.

20 lutego 1949 r. szkoły podlegające Centralnemu Zarządowi Przemysłu Elektrotechnicznego przy M.P.C. zostają połączone ze względów adminisracyjno-pedagogicznych w jedną całość p.n. "Zespół Szkół". Warunki pracy, w tej szkole były bardzo ciężkie, gdyż szkoła nie posiadała jeszcze własnego budynku. Dopiero 22 grudnia 1949 r. otrzymuje wspaniały budynek szkolny, odpowiednio wyposażony i przygotowany do zajęć. Budynki pod warsztaty szkolne i sale gimnastyczną zostały oddane do użytku dopiero w lutym 1951 r. Pierwszy egzamin dojrzałości rozpoczął się 1 czerwca 1950 r. - dwudziestu uczniów otrzymało tytuł technika-elektryka.

Dziesiątego września 1956 r. szkolnictwo zawodowe zostaje przejęte przez Ministerstwo Oświaty. Ministerstwo Oświaty w dniu 20 sierpnia 1959 r. wydało rozporządzenie dotyczące nazwy szkoły. W myśl tego zarządzenia nasze szkoły otrzymały następujące nazwy: " Zasadnicza Szkoła Zawodowa" i "Technikum Elektrotechniczne". W dniu 8 czerwca Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie nadania imienia ZSZ w Żychlinie. ZSZ w Żychlinie otrzymuje imię Ludwika Waryńskiego. Technikum Elektrotechniczne otrzymało imię Mieczysława Pożaryskiego. W 1961 r. w technikum został wprowadzony ciąg mechaniczny i zorganizowano pierwszą klasę o specjalności uzwajak-nawijak silników elektrycznych. Obecna nazwa czyli "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmuje Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową i obowiązuje od dnia 1 września 1973 r.

Od dnia 1 września 1973 r. "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmował: Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową. Obecna nazwa czyli Zespół Szkół w Żychlinie obowiązuje od 1 września 2002 roku i w jego skład wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektroniczne, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od czerwca 2009 roku z okazji 60 – lecia powstania Szkoły, Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nadano imię „Bohaterów Września 1939 roku”.                                                                                                              

Losowa galeria

X Jubileuszowa Ścieżka Edukacyjna Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Więcej…

Kontakt

Adres: ul. Narutowicza 88,

           99-320 Żychlin.

Telefon: (24) 285 10 60.

Faks: (24) 285 10 60.

E-mail: zszychlin@op.pl

 

Koło ekologiczno- chemiczne działa w ZS w Żychlinie od 2004 roku. Członkowie koła poprzez swoją działalność znacznie wykraczają poza program nauczania szkoły średniej. Opiekunem koła jest nauczyciel chemii i fizyki Elżbieta Dobińska. W latach 2012-2014 zrealizowano następujące działania:

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – etap podstawowy
13 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół w Żychlinie odbył się etap podstawowy XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Celem olimpiady jest:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi,
 • popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska, zapoznanie młodzieży z aktualną literaturą i przepisami obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony środowiska.

W eliminacjach szkolnych brali udział uczniowie klas liceum. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:

 1. Marta Wilińska – klasa III b,
 2. Damian Tybińkowski – klasa III b,
 3. Partycja Szymajda – klasa I b.

„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie i co na stole” Jan Gawęcki.
Dnia 10 stycznia 2014 r. w Tomaszowie Mazowieckim odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Celem Olimpiady było:

 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia,
 • upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia,
 • konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół,
 • nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

Z naszej szkoły w Olimpiadzie uczestniczyły uczennice klasy IIIB Liceum Ogólnokształcącego:

 1. Joanna Szubka,
 2. Ewelina Filipiak.

Tematyką wiodącą XVIII edycji Olimpiady było żywienie u progu i schyłku życia.

Święto nauki w Zespole Szkół w Żychlinie.
Dnia 16 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 odbyło się spotkanie z nauką pt. ,,Chemia i czar Amelii”.
Program imprezy obejmował:

 • Sztukę teatralna ,, Chemia i czar Amelii” – autorką scenariusza była p. Anna Siergiej,
 • Pokazy chemiczne i fizyczne,
 • Pokaz robotów wykonanych przez uczniów klasy III Technikum Informatycznego.

W imprezie uczestniczyli uczniowie szkół:

 • SP nr 1 w Żychlinie,
 • Zespół Szkolno- przedszkolny z Żychlina,
 • Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach,
 • Szkoła Podstawowa w Grabowie,
 • Gimnazjum w Żychlinie,
 • Gimnazjum w Pacynie,
 • Gimnazjum w Bedlnie,
 • oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uczestnicy spotkania podziwiali ciekawe doświadczenia chemiczne: ognistą kulę, czarny proch, burzę w probówce, wulkan chemiczny, niepalne kartki, chemiczną pianę, suchy lód, latarkę chemiczną, strzelającą siarkę, podwodny ogród, bąble chemiczne. Również niezwykłą stronę fizyki można było podziwiać dzięki eksperymentom: rakieta z butelki, wahadełko elektrostatyczne, pierścienie wirowe z dymu, rezonans akustyczny i mechaniczny, indukcja elektromagnetyczna, kula plazmowa. Nad przebiegiem imprezy czuwali Elżbieta Dobińska- nauczyciel ZS w Żychlinie i Ryszard Zimny były nauczyciel, pasjonat nauki. Piknik Naukowy był wspaniałą okazją do pokazania nieco innej strony nauki i podzielenia się swoją pasją i zainteresowaniami z innymi. Z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników i zachęci ich do poznawania świata nauki i techniki.

Edycja XXI Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza.
Dnia 30 listopada 2013 roku odbyła się XXI edycja Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią uczniów szkół ponadgimnazjalnych jak również porównanie poziomu wiedzy chemicznej między poszczególnymi uczestnikami zawodów.

W konkursie uczestniczyły uczennice klasy III b LO:

 • Marta Wilińska,
 • Monika Kobierecka,
 • Martyna Ledzion.

Wymiana młodzieży Polska- Słowacja
Dnia 23 sierpnia 2013 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie projektu realizowanego przez Polskę i Słowację p.t. ,,Mniej stresu, więcej sportu i zdrowego jedzenia”. W imprezie inauguracyjnej uczestniczyli przedstawiciele Powiatu w Kutnie: Pan Wojciech Banasiak - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pan Mirosław Ruciński - Członek Zarządu. Podczas uroczystości grupa słowacka otrzymała od władz Powiatu pamiątki związane z regionem kutnowskim. Projekt realizowany był w dniach 23-30 sierpnia 2013. przy współpracy kół ekologicznych z Zespołu Szkół w Żychlinie i Sniny (Słowacja)

Celem realizowanego programu jest:

 • promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży, a w szczególności obywatelstwa europejskiego;
 • prozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej;
 • promowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną oraz sport
 • pogłębienie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów;
 • promowanie współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel ZS w Żychlinie Elżbieta Dobińska.
Projekt ten jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Warsztaty ekologiczne – badamy naszą rzekę (czerwiec 2013).
Jak co roku, o tej samej porze, młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach ekologicznych, których celem było zbadanie stanu czystości rzeki Słudwi. Tym razem badania przeprowadzili uczniowie klas Ia i Ib Liceum Ogólnokształcącego. Młodzi ekolodzy wykonali następujące pomiary: pH , azotany(V), azotany(III), fosforany(V), amon, twardość wody. Celem warsztatów było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw. Zajęcia w terenie nie tylko urozmaiciły szkolną codzienność i pozwoliły pobyć na łonie natury, ale przede wszystkim poszerzyły wiedzę młodzieży na temat sposobów badania środowisk, wpływu rolnictwa na stan czystości rzeki oraz pozwoliły połączyć zdobytą w szkole wiedzę z praktyką. Wiadomości zdobyte na takich zajęciach trwale zapadną w pamięć uczniów, gdyż poparte zostały własnymi obserwacjami i doświadczeniami.

Warsztaty -Segregacja-to nie komplikacja.
Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Pragnąc zapewnić jak najwięcej informacji na ten temat zorganizowano w naszej szkole, w dniach 11 i 17 czerwca 2013r., spotkanie z przedstawicielem Urzędu Gminy w Żychlinie, Panią Małgorzatą Staszewską. Celem przeprowadzonych warsztatów pn. „Segregacja to nie komplikacja” była prezentacja skali problemu związanego z odpadami, jego uregulowaniami w kontekście nowej ustawy, a przede wszystkim popularyzowanie i umacnianie wśród mieszkańców Żychlina pozytywnej postawy emocjonalnej wobec środowiska. Dzięki przeprowadzonym zajęciom młodzież nie będzie miała problemu z selektywną zbiórką odpadów i będzie propagować pozytywne wzorce wśród społeczności lokalnej.

Pokaz chemiczny w Bedlnie - Dnia 15 maja 2013 roku przedstawiciele Koła Chemicznego działającego przy Zespole Szkół w Żychlinie uczestniczyli w podsumowaniu projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie pod kierunkiem p. Alicji Olejniczak. Tytuł projektu brzmiał "Jak przygotować pokaz chemiczny?" Pokaz składał się z trzech części poprzedzonych krótkimi filmami zrealizowanymi w ramach projektu. Najważniejszym celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie dla całej społeczności szkolnej prezentacji kilkunastu doświadczeń: zarówno takich, które można wykonać w domu, jak i takich, które wymagają użycia specjalistycznych odczynników. Uczniowie wspólnie z opiekunem przygotowali także bajkę chemiczną o alchemiku Fosforusie i złej wiedźmie Antymonie. Pokaz wzbudził ogromne zainteresowanie społeczności szkolnej i zaproszonych gości. Na długo pozostanie w naszej pamięci i będzie stanowił inspirację do dalszych działań w tej dziedzinie nauki.

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ,,Alchemik” – marzec 2013.
Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ,,Alchemik”. Najlepszy wynik w szkole uzyskał Przemysław Trybulski tegoroczny maturzysta –uczeń klasy III b Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Września. Ponadto wyróżnienie w Konkursie uzyskała również Katarzyna Olejniczak – kl. IIIbLO.

Pokaz chemiczny dla uczestników międzynarodowego projektu ,,Comenius”.
Dnia 24 kwietnia 2013 r. odbył się pokaz chemiczny dla uczestników międzynarodowego projektu Comenius. Uczestnikami pokazu była młodzież z Turcji, Hiszpanii i Słowacji i oczywiście z Polski (uczniowie Technikum Elektronicznego).
Członkowie koła chemicznego z naszej szkoły zaprezentowali wspaniałą pianę, podwodny ogród, ognistą kulę, czarny proch, fajerwerki i szereg innych efektownych doświadczeń. Eksperymentom towarzyszyły wybuchy, trzaski i efekty świetlne. Pokaz chemiczny prowadzony był w języku angielskim przez uczennice Liceum Ogólnokształcącego: Martę Wilińską i Anetę Dobińską. Wywarł on ogromne wrażenie na uczestnikach projektu i pokazał im niezwykły świat chemii.

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologiczne.

10 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół w Żychlinie odbył się etap podstawowy XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W eliminacjach brało udział 50 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. 

Do eliminacji wojewódzkich - II etapu zakwalifikowały się:

 1. Oliwia Tybińkowska - klasa III b,
 2. Marta Wilińska - klasa II b,
 3. Katarzyna Flisiak - klasa III b.

XVII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Dnia 11 stycznia 2013 roku uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Września 1939 r.

 1. Anna Zawierucha - klasa Ib,
 2. Magda Józwik - kl IIb.

uczestniczyły w etapie okręgowym XVII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Edycja Olimpiady 2013 r. poświęcona była aktualnej problematyce żywności tradycyjnej.


XX edycja Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza.
Dnia 15 grudnia 2012 r. odbyła się XX edycja Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza. Zespół Szkół w Żychlinie reprezentowały uczennice klasy II Liceum Ogólnokształcącego:
Marta Wilińska i Monika Kobierecka.
Podczas konkursu młodzież musiała wykazać się rozległą wiedzą w zakresie chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, różnych typów obliczeń chemicznych oraz znać podstawy analizy jakościowej. Nie znamy jeszcze wyników, ale mamy nadzieję, że sam udział w konkursie stanowił kolejny krok do poznania niezwykłego świata chemii.

Pokaz chemiczny dla uczniów gimnazjum.

27 listopada 2012 roku 28-osobowa grupa młodych chemików z gimnazjum w Bedlnie wraz z nauczycielami wzięła udział w pokazie chemicznym przygotowanym przez członków naszego koła. Mieliśmy okazję podzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami. Zaprezentowaliśmy młodszym kolegom efektowną pianę chemiczną, pastę dla słonia, latarkę chemiczną, podwodny ogród, zapałkę chemiczną, ognistą kulę, magiczne płomienie i inne równie efektowne eksperymenty. Towarzyszyły im efekty dźwiękowe, zmiany barw, płomienie i dymy.

Ekobelfry z Zespołu Szkół w Żychlinie.
Dnia 27 listopada 2012 r. ogłoszono wyniki II edycji Konkursu "EKOBELFRY" organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie. W tegorocznej edycji Konkursu rozpatrzono 72 zgłoszenia w kategorii "Ekobelfer" i 61 zgłoszeń w kategorii "Ekoszkoła". Wśród placówek i nauczycieli, którzy wzięli udział w konkursie, znaleźli się przedstawiciele z całego województwa łódzkiego. Z przyjemnością stwierdzamy, iż w gronie 4 laureatów w kategorii „Ekobelfer” znalazło się 2 nauczycieli Zespołu Szkół w Żychlinie – Elżbieta Dobińska i Jolanta Kucharska-Jurek.

Piknik naukowy 2012.
Już po raz czwarty, dnia 26 października w Żychlińskim Domu Kultury odbył się Piknik Naukowy. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem "Tropem naukowej przygody". Uczniowie Zespołu Szkół w Żychlinie rozpoczęli spotkanie z nauką od zaprezentowania przestawienia pt. "Michał Sędziwój - alchemik wszechczasów". Autorem scenariusza była uczennica naszej szkoły Aleksandra Lachowicz. Część artystyczną przedstawienia reżyserowała nauczycielka języka polskiego p. Anna Siergiej. Młodzież zaprezentowała szereg atrakcyjnych doświadczeń: sztuczna krew, fajerwerki, czarny proch, ognista kula, znicz olimpijski, próba lustra srebrnego, latarka chemiczna, strzelająca siarka, podwodny ogród. Nie zabrakło płomieni, dymu i innych efektownych zjawisk nad bezpieczeństwem, których czuwała p. Elżbieta Dobińska. Po południu odbył się pokaz dla odbiorców indywidualnych. obok doświadczeń chemicznych można było także obserwować pokazy fizyczne, przygotowane przez Ryszarda Zimnego i młodzież ZS nr 1 w Żychlinie. Piknik Naukowy był wspaniałą okazją do pokazania nieco innej strony nauki i podzielenia się swoją pasją i zainteresowaniami z innymi. Z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników i zachęci ich do poznania świata nauki i techniki.

Pokaz chemiczny dla uczestników partnerskiego projektu szkół Comenius – październik 2012.
Dnia 18 października 2012 r. odbył się pokaz chemiczny dla uczestników międzynarodowego projektu Comenius. Przedstawiciele 6 państw mogli podziwiać wspaniałe fajerwerki, ogniste kule, płonące pochodnie przy ZS w Żychlinie. Opiekunem koła jest nauczyciel chemii Elżbieta Dobińska. Pokaz wywarł ogromne wrażenie na uczestnikach projektu i zapewne na długo pozostanie w ich pamięci.

Warsztaty ekologiczne czerwiec 2012.
Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły potwierdzili, że możliwa jest integracja nauki z zabawą. W dniach 23-30 maja 2012 roku młodzież ZS w Żychlinie wraz z opiekunami p. Jolantą Kucharska i p. E. Dobińską uczestniczyła w zajęciach terenowych z zakresu edukacji ekologicznej. Uczniowie badali skład chemiczny i biologiczny miejscowej rzeki. Oznaczono pH, azotany(V), azotany(III), amon, fosforany (V) i twardość wody. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i zapewne przyczyniły się do pogłębienia przez nich zarówno wiedzy chemicznej jak i biologicznej.

Wyniki II Powiatowego Konkursu Chemicznego.

Dnia 26 kwietnia 2012 roku ogłoszono wyniki II Powiatowego Konkursu Chemicznego, nad którym honorowy patronat objęli Starosta Kutnowski Mirosława Gal-Grabowska oraz Burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak.

 • I miejsce: ex aequo - Czerbniak Daniel(I LO im. gen. H. Dąbrowskiego) i Brudnicka Ilona (ZS nr 1 im. St. Staszica w Kutnie),
 • II miejsce: ex aequo - Żurawik Justyna (I LO im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie) i Musierowicz Alicja (ZS nr 1 im. St. Staszica w Kutnie),
 • III miejsce - ex aequo Zadęcka Natalia(I LO im. gen. H. Dąbrowskiego), Komur Alicja, Mojsiej Zuzanna, Nowicki Jakub (uczniowie ZS nr 1 im. St. Staszica w Kutnie).

Laureaci otrzymali nagrody, ufundowane przez Starostę Kutnowskiego Mirosławę Gal-Grabowską i burmistrza Żychlina Grzegorza Ambroziaka.

Warsztaty Chemiczne na Politechnice Łódzkiej.
Dnia 20 kwietnia 2012 roku, w ramach XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, uczniowie ZS Żychlinie uczestniczyli warsztatach chemicznych organizowanych przez Politechnikę Łódzką pt. "Chemiczny spadek po epoce dinozaurów”.
Co łączy chemię z epoką dinozaurów? Pozornie nic? No tak, przecież wiadomości o tym okresie szukamy zazwyczaj w książkach do biologii albo geografii ..., a nie chemii. To jednak prace - chemików pozwalają zajrzeć tym wymarłym gadom do talerza, poznać tajemnice formujących się wówczas skał, a nawet dokładnie określić metodami fizykochemicznymi daty różnych wydarzeń z przeszłości. Do dziś wykorzystujemy w życiu codziennym to, co pozostało po tej erze i przez wiele tysięcy lat przekształciło się w tak potrzebne nam dziś nośniki energii i surowce dla przemysłu chemicznego. Dzięki uczestnictwu w ścieżce edukacyjnej uczniowie naszej szkoły wspólnie ze studentami Wydziału Chemii odbyli bardzo atrakcyjną podróż od przeszłości do teraźniejszości.

Chemia na wesoło w Zespole Szkół w Żychlinie
Dnia 23.02.2012r. uczniowie należący do Szkolnego Koła Chemicznego pod opieką p.Elżbiety Dobińskiej przedstawili pokaz doświadczeń pt. „Chemia na wesoło”. Uczestnikami pokazu byli uczniowie klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie pod opieką wychowawczyni p. Beaty Przybysz. Goście bardzo chętnie pomagali naszym chemikom w wykonywaniu doświadczeń. Zaprezentowaliśmy młodszym kolegom i koleżankom ciekawe reakcje chemiczne. Było to nasze pierwsze wspólne spotkanie z Chemią na Wesoło. Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie na kolejnym przygotowanym przez nas pokazie chemicznym.

 

 

 

Facebook


BIP    deklaracja dostepnosci wcm
 
 it-szkola-nask-logo
thumb powered-by-joomla    progeCad   mysql    Powered By PHP 19 x 28mm 410 WEBerasmus