Zespół Szkół
w Żychlinie


kierunki 2018-2019

Szczegółowe informacje zawiera link


Witamy serdecznie w Zespole Szkół w Żychlinie

portPoczątek szkolnictwa zawodowego w Żychlinie sięga 1945 roku, kiedy to 1 września b.r. powstaje "Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa", która realizowała trzy wydziały: mechaniczny, elektryczny dla młodzieży zatrudnionej w zakładach M-1 oraz wydział ogólny dla młodzieży zatrudnionej w rzemiośle prywatnym. 1 września 1947 roku, szkołę tę przejmuje ówczesne Ministerstwo Przemysłu i Handlu, nad którą opiekę miały sprawować zakłady M-1 w Żychlinie.

W związku z przejęciem szkoły otrzymuje ona nową nazwę "Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie", do której uczęszczało 210 uczniów w ośmiu klasach o kierunku elektrycznym i mechanicznym. Pierwszych dwudziestu absolwentów ukończyło szkołę w czerwcu 1948 r. Szkoła została zatwierdzona jako szkoła typu licealnego i otrzymała nazwę "Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego w Żychlinie". Dążyła ona do przygotowania odpowiedniej kadry techników konstruktorów maszyn elektrycznych, których brakowało w przemyśle elektrotechnicznym.

20 lutego 1949 r. szkoły podlegające Centralnemu Zarządowi Przemysłu Elektrotechnicznego przy M.P.C. zostają połączone ze względów adminisracyjno-pedagogicznych w jedną całość p.n. "Zespół Szkół". Warunki pracy, w tej szkole były bardzo ciężkie, gdyż szkoła nie posiadała jeszcze własnego budynku. Dopiero 22 grudnia 1949 r. otrzymuje wspaniały budynek szkolny, odpowiednio wyposażony i przygotowany do zajęć. Budynki pod warsztaty szkolne i sale gimnastyczną zostały oddane do użytku dopiero w lutym 1951 r. Pierwszy egzamin dojrzałości rozpoczął się 1 czerwca 1950 r. - dwudziestu uczniów otrzymało tytuł technika-elektryka.

Dziesiątego września 1956 r. szkolnictwo zawodowe zostaje przejęte przez Ministerstwo Oświaty. Ministerstwo Oświaty w dniu 20 sierpnia 1959 r. wydało rozporządzenie dotyczące nazwy szkoły. W myśl tego zarządzenia nasze szkoły otrzymały następujące nazwy: " Zasadnicza Szkoła Zawodowa" i "Technikum Elektrotechniczne". W dniu 8 czerwca Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie nadania imienia ZSZ w Żychlinie. ZSZ w Żychlinie otrzymuje imię Ludwika Waryńskiego. Technikum Elektrotechniczne otrzymało imię Mieczysława Pożaryskiego. W 1961 r. w technikum został wprowadzony ciąg mechaniczny i zorganizowano pierwszą klasę o specjalności uzwajak-nawijak silników elektrycznych. Obecna nazwa czyli "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmuje Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową i obowiązuje od dnia 1 września 1973 r.

Od dnia 1 września 1973 r. "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmował: Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową. Obecna nazwa czyli Zespół Szkół w Żychlinie obowiązuje od 1 września 2002 roku i w jego skład wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektroniczne, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od czerwca 2009 roku z okazji 60 – lecia powstania Szkoły, Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nadano imię „Bohaterów Września 1939 roku”.                                                                                                               

Kalendarium:

01.09.1945 r. - powstanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej, która zostaje przejęta przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu i otrzymuje nazwę Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie.

06.09.1948 r.- uruchomienie Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego. Obie szkoły podlegają Centralnemu Zarządowi Przemysłu Elektrotechnicznego przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego.

01.09.1949 r. - utworzenie Zespołu Szkół w Żychlinie, w skład którego wchodzi Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego i Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych.

22.12.1949 r. - oddanie do użytku budynku szkolnego.

01.06.1950 r. - pierwszy egzamin dojrzałości; 28 uczniów otrzymuje tytuł technika elektryka.

Rok szkolny 1950/51 r. - utworzenie 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 4-letniego Technikum Budowy Maszyn Elektrycznych. Uruchomienie Wydziału dla pracujących.

1951 r. - oddanie do użytku budynku warsztatów szkolnych i sali gimnastycznej. Aptacja dwóch poniemieckich baraków na internat. Zasadnicza Szkoła Zawodowa zmienia nazwę na Zasadnicza Szkoła Elektryczna.

01.01.1952 r. - przejęcie Zasadniczej Szkoły Elektrycznej i wygasającej Szkoły Przemysłowej Fabryki Maszyn Elektrycznych przez Okręgową Dyrekcję Szkolenia Zawodowego w Łodzi; Technikum Budowy Maszyn Elektrycznych podlega pod Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn Elektr. przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego a od kwietnia 1952r. pod Centralny Zarząd Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego,

Lipiec 1955 r. - pierwszy Zjazd Absolwentów.

Grudzień 1956 r. - przekazanie Technikum Budowy Maszyn i Zasadniczej Szkoły Elektrycznej Ministrowi Oświaty, r.szk. 1957/58- dalsze zmiany w szkolnictwie zawodowym: pierwszy nabór do 5-letnich techników i 3-letnich szkół zasadniczych.

Wrzesień 1959 r. - kolejna zmiana nazw szkół zawodowych- szkoły otrzymują nazwy: Technikum Elektrotechniczne w Żychlinie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żychlinie.

Czerwiec 1961 r. - nadanie imion szkołom: Technikum Elektrotechniczne otrzymuje imię Mieczysława Pożaryskiego a Zasadnicza Szkoła Zawodowa imię Ludwika Waryńskiego.
II Zjazd Absolwentów.

1965-1967 r. - budowa Domu Nauczyciela.

01.09.1971 r. - utworzenie Liceum Zawodowego w Żychlinie.

01.09.1973 r. - zmiana nazwy zespołu na: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Żychlinie.

01.09.1992 r. - utworzenie Policealnego Studium Zawodowego.

01.09.1995 r. - założenie Technikum Elektronicznego. Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku internatu.

01.01.1999 r. - organem prowadzącym szkołę staje się Powiat Kutnowski; nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

01.09.2002 r. - działalność rozpoczynają szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum Elektroniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół wraca do swej początkowej nazwy: Zespół Szkół w Żychlinie.

01.09.2004 r. - utworzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Uruchomienie Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

01.09.2005 r. - założenie Szkoły Policealnej nr 1 w Żychlinie.

Dyrektorzy:

1947-1949 r. - inż. Andrzej Kaczyński: dyrektor Szkoły Przemysłowej Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie.

09.1949-31.12.1950 - mgr Mieczysław Lipnicki (od 01.08.1948 r.) dyrektor Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego).

01.01.1951- 31.08.1970 - Stanisław Stachura.

01.09.1970- 31.08.1974 - mgr inż. Jerzy Szczęsny.

01.09.1974- 30.11.1977 - mgr inż. Ryszard Płochocki.

01.12.1977- 23.12.1981 - mgr inż. Franciszek Głogowski.

02.01.1982- 31.08.1992 - mgr inż. Ryszard Płochocki.

01.09.1992 -17.09.2000 - mgr inż. Wanda Modrak.

01.11.2000 - 30.04.2007 - mgr inż. Robert Stasiak.

01.09.2007 - 31.12.2010 - mgr Mariusz Radzimierski.

01.01.2011 - 31.08.2016 - mgr Zbigniew Chrulski.

01.09.2016 - nadal mgr inż. Tomasz Rapsiewicz

Losowa galeria

Dzień sportu 2013

Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013
Więcej…

Kontakt

Adres: ul. Narutowicza 88,

           99-320 Żychlin.

Telefon: (24) 285 10 60.

Faks: (24) 285 10 60.

E-mail: zszychlin@op.pl

 

Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013
Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013Dzień sportu 2013

BIP wcm erasmus   
thumb powered-by-joomla Powered By PHP 19 x 28mm 410 WEB mysql